De Litty – Lëtzebuerger Fräiheetslidder oder Lëtzebuerger Geschicht am Lidd

26 Feb 2018 - 26 Feb 2018
Bibliothèque nationale - Bâtiment annexe

Art:

Kategorie:

Weitere Informationen

DemocraCity – Demokratie verstehen

01 Mar 2018 - 01 Mar 2018
ZpB

Art:

Kategorie:

Weitere Informationen

Bürgerforum mit EU-Abgeordneten

24 Mar 2018 - 24 Mar 2018
Parlement européen, Bâtiment Robert Schuman

Art:

Kategorie:

Weitere Informationen

Tag der offenen Tür der Institutionen

21 Apr 2018 - 21 Apr 2018
Chambre des Députés

Art:

Kategorie:

Weitere Informationen

Besuch der Maison de l’Histoire européenne

21 Apr 2018 - 21 Apr 2018
Musée de l'Histoire européenne

Art:

Kategorie:

Weitere Informationen