LU

Walen am EF – Bastel Deng Politikerin oder Däi Politiker! – Virbereedung op den Zuch vun der Demokratie

D’Joren 2023 an 2024 Superwaljoren. Nieft de Gemengen- a Parlamentswalen fannen och EU – a Sozialwale statt. Dat kréien d’Kanner aus der Grondschoul mat. Si gesinn d’Walplakater an héieren doheem oder iwwert Medien, datt Walkampf ass. Dës Formatioun bitt Material a Methoden fir d’Walen mat hinnen ze thematiséieren. Ausserdem geet et och drëms, d’Kanner op d’Rencontre mat den neien Deputéierten an der Chamber beim Zuch vun der Demokratie virzebereeden.

Weider Informatiounen:

Zuch vun der Demokratie

Bastel deng Politikerin oder däi Politiker

 


DE

Bastel deinen Politiker oder deine Politikerin ! / Wahlen in der Grundschule thematisieren / Vorbereitung des Zuges der Demokratie

Die Jahre 2023 und 2024 sind Superwahljahre. Neben den Gemeinde- und Parlamentswahlen finden auch die Europa- und Sozialwahlen statt. Das kriegen auch Kinder aus der Grundschule mit. Sie sehen Wahlplakate, bekommen zu Hause oder über die Medien mit, dass Wahlkampf stattfindet. Diese Fortbildung bietet Material und Methoden an, um mit Kindern Wahlen zu thematisieren. 

 

Weitere Informationen:

Zug der Demokratie

Bastel deinen Politiker oder deine Politikerin

Formatrices : Michèle Schilt, Zentrum fir politesch Bildung
Paulina Dabrowska, Kannermusée Plomm
Langue(s) : luxembourgeois, français, anglais

Contact :

Vanessa Reinsch

formations@zpb.lu

(+352) 24 79 51 26

 

 

Wann?

Von: Tuesday 17 October 2023
14:00 - 16:00

Wo?

Zentrum fir politesch Bildung – ZpB – Erdgeschoss
138 Boulevard de la Pétrusse
Luxembourg

Partner