LU

Walen am EF – Bastel Deng Politikerin oder Däi Politiker! – Virbereedung op den Zuch vun der Demokratie

D’Joren 2023 an 2024 Superwaljoren. Nieft de Gemengen- a Parlamentswalen fannen och EU – a Sozialwale statt. Dat kréien d’Kanner aus der Grondschoul mat. Si gesinn d’Walplakater an héieren doheem oder iwwert Medien, datt Walkampf ass. Dës Formatioun bitt Material a Methoden fir d’Walen mat hinnen ze thematiséieren. Ausserdem geet et och drëms, d’Kanner op d’Rencontre mat den neien Deputéierten an der Chamber beim Zuch vun der Demokratie virzebereeden.

Weider Informatiounen:

Zuch vun der Demokratie

Bastel deng Politikerin oder däi Politiker

 


FR

Bricole ta politicienne ou ton politicien ! Aborder les élections à l’école primaire / Préparation du train de la démocratie 

Les années 2023 et 2024 sont des super-années électorales. En plus des élections communales et législatives, il y aura aussi des élections européennes et sociales. Les enfants de l’école primaire en prennent aussi conscience. Ils voient des affiches électorales, apprennent à la maison ou par les médias qu’une campagne électorale a lieu. Cette formation propose du matériel et des méthodes pour aborder les élections avec les enfants. 

Pour plus d’informations :

Train de la démocratie

Bricole ta politicienne ou ton politicien

Formatrices : Michèle Schilt, Zentrum fir politesch Bildung
Paulina Dabrowska, Kannermusée Plomm
Langue(s) : luxembourgeois, français, anglais

Contact :

Vanessa Reinsch

formations@zpb.lu

(+352) 24 79 51 26

 

 

Quand?

Du: mardi 17 octobre 2023
14:00 - 16:00

Où?

Zentrum fir politesch Bildung – ZpB – Rez-de-chaussée
138 Boulevard de la Pétrusse
Luxembourg

Partenaires