• 15/11/2023  – Centre Culturel Prabbeli, Wiltz
  • 22/11/2023  – Zentrum fir politesch Bildung, Luxembourg